Congressional Ave. Extension (reopening March 2019) | The Learning Library

Congressional Ave. Extension
(reopening March 2019)

"Sa Learning Library ako ay masaya dahil marami akong nababasang aklat. Tinuturuan nila ako magbasa at magmahal ng aklat. Marami na akong nabasa tungkol sa iba’t ibang alamat. Ito ang dahilan kung bakit ko gustong gusto ko ang pagbabasa ng libro...."

Jared Villanueva, 10

View Testimonials


SIGN UP NOW
Kinder Sprouts Enrichment & Learning Center 2/F Haven Bldg., Congressional Avenue Extension, Quezon City
(near St. Dominic Subd.) VIEW CLASS SCHED

Previous:

Next: