Congressional Ave. | The Learning Library

Congressional Ave.

"Sa Learning Library ako ay masaya dahil marami akong nababasang aklat. Tinuturuan nila ako magbasa at magmahal ng aklat. Marami na akong nabasa tungkol sa iba’t ibang alamat. Ito ang dahilan kung bakit ko gustong gusto ko ang pagbabasa ng libro...."

Jared Villanueva, 10

View Testimonials


SIGN UP NOW
Mezzanine Barrington Place, #31 Congressional Avenue, Quezon City Congressional Ave. Summer Sched

Previous:

Next: