Ms. Johanna Lao | The Learning Library

Ms. Johanna Lao

"Sa Learning Library ako ay masaya dahil marami akong nababasang aklat. Tinuturuan nila ako magbasa at magmahal ng aklat. Marami na akong nabasa tungkol sa iba’t ibang alamat. Ito ang dahilan kung bakit ko gustong gusto ko ang pagbabasa ng libro...."

Jared Villanueva, 10

View Testimonials


SIGN UP NOW
May I say how happy I am with his [Lucas's] improvement in Filipino. He's been getting good grades and quite confident in answering Filipino worksheets now. Thank you very much for guiding and teaching him.

Previous:

Next: