Free Assessment in Reading / Filipino | The Learning Library

Free Assessment in Reading / Filipino

Reading

The free 45-minute reading assessment is for children age 3-16. For younger children, we assess the following skills:
 • mastery of letter names and sounds
 • phonological awareness
 • reading and listening comprehension
 • reading and spelling ability
The assessment for older kids will cover the following skills:
 • reading and listening comprehension
 • writing composition and style
 • familiarization with English grammar rules
 • critical analysis of text

Filipino

The free 45-minute assessment for younger children will cover the following skills:
 • vocabulary
 • reading and listening comprehension
 • conversational skills
For older children, the assessment will cover the following skills:
 • reading and listening comprehension
 • writing composition and style
 • familiarization with Filipno grammar rules
 • critical analysis of text

Parents will be briefed on results immediately after the assessment. Appointments are required.

"Sa Learning Library ako ay masaya dahil marami akong nababasang aklat. Tinuturuan nila ako magbasa at magmahal ng aklat. Marami na akong nabasa tungkol sa iba’t ibang alamat. Ito ang dahilan kung bakit ko gustong gusto ko ang pagbabasa ng libro...."

Jared Villanueva, 10

View Testimonials


SIGN UP NOW