R.J. Ledesma | The Learning Library

R.J. Ledesma

"Sa Learning Library ako ay masaya dahil marami akong nababasang aklat. Tinuturuan nila ako magbasa at magmahal ng aklat. Marami na akong nabasa tungkol sa iba’t ibang alamat. Ito ang dahilan kung bakit ko gustong gusto ko ang pagbabasa ng libro...."

Jared Villanueva, 10

View Testimonials


SIGN UP NOW
The Learning Library has helped my daughter, Fortune, with Filipino. With fresh, enriched set of skills, she comes very confident back to school... The program really did instill in her a love for learning.

Previous:

Next: