Sta. Rosa | The Learning Library

Sta. Rosa

"Sa Learning Library ako ay masaya dahil marami akong nababasang aklat. Tinuturuan nila ako magbasa at magmahal ng aklat. Marami na akong nabasa tungkol sa iba’t ibang alamat. Ito ang dahilan kung bakit ko gustong gusto ko ang pagbabasa ng libro...."

Jared Villanueva, 10

View Testimonials


SIGN UP NOW
Kidshine Developmental Center 4F Humana Wellness Center, Sta. Rosa Tagaytay Road, Brgy. Don Jose, Sta. Rosa City, Laguna Sta. Rosa Summer Sched

Previous:

Next: